<< previous      Blitz at the Dvorkovich Gostinaya 11-24-07     next >>

rate it:  
  current rating: 4 / 5 with 1 votes   
http://chesspics.com/albums/GostinayaDvorkovicha11-24-07WEB/IMG_4713KramnikDvorkovichZhukov.jpg